Formularz zgłoszeniowy

w celach statystycznych na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wypełniając ten formularz Śląski Uniwersytet Medyczny zyskuje informację o liczbie wolontariuszy pełniących swoją misję w czasie pandemii koronawirusa:

W związku z powyższym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu i na podstawie:
 4. art. 6. ust. 1 lit a RODO – świadomej i dobrowolnej zgody w celach statystycznych na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 5. art. 9. ust. 2 lit. a RODO – świadomej i dobrowolnej zgody w ww. zakresie jaki może dotyczyć przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych dotyczących zdrowia (informacja o chęci szczepienia).
 6. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych.
 7. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, lub wpłynięcia informacji o sprzeciwie na przetwarzanie danych osobowych lub po zakończenia kształcenia w SUM.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 9. Przysługuje Pani/Panu prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie nie będzie miało negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą.
 12. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Kliknij na obrazek, żeby wygenerować nowy kod.