Rekrutacja do Szpitali Tymczasowych w Katowicach

W adresie zamieszkania powinny znajdować się dokładne dane. (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania).

Dyżury w Tymczasowym Szpitalu w Pyrzowicach rozpoczynają się każdego dnia o godzinie 7:00 (rano) i trwają całą dobę (24h).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Administrator Danych przedstawia następujące informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO:

1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.

2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: tel. 32 208 3630 e-mail: iod@sum.edu.pl.

  1. Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6. ust. 1 lit a RODO – tj. zgoda osoby, której dane dotyczą w celu udostepnienia ich do wybranego podmiotu leczniczego: Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach celem wsparcia kadrowego organizacji Szpitala tymczasowego na terenie Portu Lotniczego w Pyrzowicach lub Szpitala tymczasowy przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach organizowanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im sierżanta Grzegorza Załogi ul. Bartosza Głowackiego 10 40-052 Katowice.

3. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być także organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych zgodnie z udzieloną zgodą będzie wybrany podmiot leczniczy organizujący szpital tymczasowy.

4. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji do czasu przekazania zaszyfrowanych list zbiorczych z danymi osobowymi do wskazanego odbiorcy danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6. Przysługuje Pani/Panu prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie nie będzie miało negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą.

9. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Kliknij na obrazek, żeby wygenerować nowy kod.