Wyszukiwarka

Wpisz swój numer pesel w celu weryfikacji, do którego szpitala węzłowego zostałeś przypisany, lub który ze szpitali węzłowych wybrałeś w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Podaj numer pesel:

Kliknij na obrazek, żeby wygenerować nowy kod.

Dane podane w formularzu do wyszukiwania nie będą przechowywane na serwerze.